'T CAUTER   Een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een specifieke zorgvraag in medische diëtetiek, algemeen voedingsadvies, psychologische ondersteuning, ergotherapie en podologische hulpverlening.
Natalie


Klinisch orthopedagoog

Gedragscounselor
Natalie De Koker (°1984) studeerde in 2007 af als master in de pedagogische wetenschappen met specialisatie in de orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. De orthopedagogiek richt zich op het handelen in opvoedingssituaties die als problematisch ervaren worden

.

In 2021 startte zij een postgraduaat gedragscounseling aan de Thomas More Hogeschool te Antwerpen. Deze opleiding leidt professionals op in de psychosociale begeleiding binnen een gedragstherapeutisch kader.


Zij was 7 jaar aan de slag als klinisch orthopedagoge in het MFC Koninklijk Instituut Woluwe waar zij verantwoordelijk was voor de aansturing van het pedagogisch handelen in 3 leefgroepen, studiowerking en mobiele begeleiding voor jongeren van 16 tot 21 jaar met autisme en/of visuele beperking. Daarnaast deed zij ook ervaring op bij GTB als trajectbegeleider voor personen met een arbeidsbeperking, werkte zij als GON begeleider voor jongeren met autisme en ontwikkelde in opdracht van de Vlaamse Overheid de WAI-PASS (een digitaal portfolio dat jongeren (met autisme) leert stilstaan bij en reflecteren over hun mogelijkheden en beperkingen).


Natalie biedt psychosociale ondersteuning en begeleiding aan adolescenten en jongvolwassenen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen én hun gezin. Dit steeds vertrekkend vanuit de noden en mogelijkheden, op maat, samen, in een wederzijds vertrouwen en vanuit gelijkwaardigheid. Heeft bijzondere ervaring in de begeleiding van jongeren met ASS en een normale begaafdheid (en hun ouders) bij belangrijke overgangsmomenten in hun leven. Als casemanager ondersteunt ze jongeren en hun gezin in de opvolging van het zorgtraject en de afstemming van de zorg op verschillende levensdomeinen. Vertrekt vanuit een gedragstherapeutisch kader, handelings- en presentiegericht werken. Hecht veel belang aan het optimaliseren van de levenskwaliteit van jongeren met een beperking en hun participatie in de samenleving.


Natalie is als erkend klinisch orthopedagoge (visumnummer: 305359) aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (www.vvo.be) en de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (www.vvgt.be).