'T CAUTER   Een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een specifieke zorgvraag in medische diëtetiek, algemeen voedingsadvies, psychologische ondersteuning, ergotherapie en podologische hulpverlening.
Natalie


Klinisch orthopedagoog

Gedragscounselor

Eerstelijnsorthopedagoog

PANGG 0 – 18 en EMERGO
Natalie De Koker (°1984) studeerde in 2007 af als master in de pedagogische wetenschappen met specialisatie in de orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent. De orthopedagogiek richt zich op het handelen in opvoedingssituaties die als problematisch ervaren worden.


Recent rondde zij een 2-jarige postgraduaatsopleiding tot gedragscounselor af. Deze opleiding leidt professionals op in de psychosociale begeleiding binnen een gedragstherapeutisch kader. Ze verdiepte zich verder in Acceptance and commitment therapie (ACT) en de toepassing hiervan bij personen met autisme.


Sinds april 2022 is Natalie werkzaam als zelfstandig klinisch orthopedagoog. Voordien was zij 7 jaar aan de slag als klinisch orthopedagoog in het MFC Koninklijk Instituut Woluwe waar zij verantwoordelijk was voor de aansturing van het pedagogisch handelen in 3 leefgroepen, studiowerking en mobiele begeleiding voor jongeren van 16 tot 21 jaar met autisme en/of visuele beperking. Daarnaast deed zij ook ervaring op bij GTB als trajectbegeleider voor personen met een arbeidsbeperking, werkte ze als GON begeleider voor jongeren met autisme en ontwikkelde i.o.v. de Vlaamse Overheid de WAI-PASS (een digitaal portfolio voor jongeren met autisme om stil te staan bij hun mogelijkheden en beperkingen).


Binnen ’t Cauter biedt Natalie psychosociale ondersteuning en begeleiding aan adolescenten en (jong)volwassenen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen (autisme, ADHD, licht verstandelijke beperking) én hun gezin. Dit steeds vertrekkend vanuit de noden en mogelijkheden, op maat, samen, met een wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid. Natalie heeft bijzondere ervaring in de begeleiding van jongeren met ASS en een normale begaafdheid in hun belangrijke overgangsmomenten van het leven. Als casemanager ondersteunt ze jongeren en hun gezin in de opvolging van het zorgtraject en de afstemming van de zorg op verschillende levensdomeinen. Vertrekt vanuit een gedragstherapeutisch kader, handelings- en presentiegericht werken. Hecht veel belang aan het optimaliseren van de levenskwaliteit van jongeren met een beperking en hun participatie in de samenleving.


Natalie is erkend klinisch orthopedagoog (visumnummer: 305359) aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (www.vvo.be), de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (www.vvgt.be) en is lid van de psychologenkring Rivierenland en werkt als geconventioneerde eerstelijnsorthopedagoog in de regio samen met het netwerk PANGG 0 – 18, Emergo, De Passant vzw en Nektari vzw.


Natalie werkt naast ’t Cauter ook vanuit haar eigen praktijk en biedt psychosociale ondersteuning aan medewerkers van Autimatic, een thuiswerkbedrijf voor personen met autisme.


Gevolgde en geplande vormingen/workshops 2022 – 2023 :

  • ASS en eetproblemen (VVGT)
  • Verschillen, overeenkomsten en combinaties van ASS en AD(H)D (Dr. Annelies Spek)
  • Seksueel en relationeel welbevinden bij mensen met autisme (Dr. Jeroen Dewinter)
  • Comorbiditeit tussen autisme en persoonlijkheidspathologie (Prof. Dr. Jan Derksen)
  • Levensloopbegeleiding van mensen met autisme (Dr. Jan Pieter Teunisse)
  • Ervaringsverhaal over acceptatie en copingstrategieën bij mensen met autisme (Jasper Wagteveld)
  • Pedagogisch adviseren (EXPOO)
  • 6-daagse basisopleiding Acceptance and commitment Therapy (ACT academie)
  • 6-daagse opleiding Acceptance and commitment Therapy en de Autisme Centraal Methodiek (Autisme Centraal)