'T CAUTER   Een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een specifieke zorgvraag in medische diëtetiek, algemeen voedingsadvies, psychologische ondersteuning, ergotherapie en podologische hulpverlening.
Orthopedagogiek

Orthopedagogiek


Natalie De Koker

Klinisch orthopedagoog – gedragscounselor


'De orthopedagogiek is een specialisatie binnen de pedagogische wetenschappen die zich richt op het handelen in opvoedingssituaties die als problematisch ervaren worden.’


  • Adolescenten en jongvolwassenen (12 tot 25-jarigen) met een normale begaafdheid, met ASS en/of met een beperking
  • Psychosociale ondersteuning en begeleiding bij belangrijke overgangsmomenten in het leven
  • Ondersteuning van jongeren en hun gezin in de opvolging van het zorgtraject en de afstemming van de zorg op verschillende levensdomeinen
  • Vertrekt vanuit een gedragstherapeutisch kader
  • Werkt handelings- en presentiegericht (erkenning in wat jongeren meemaken, waardering om wie ze zijn en het gevoel herstellen dat ze de moeite waard zijn)
  • Optimaliseren van levenskwaliteit van jongeren met een beperking en hun participatie in de samenleving