'T CAUTER   Een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een specifieke zorgvraag in medische diëtetiek, algemeen voedingsadvies, psychologische ondersteuning, ergotherapie en podologische hulpverlening.
Orthopedagogiek

Orthopedagogiek


Natalie De Koker

Klinisch orthopedagoog – gedragscounselor – eerstelijnsorthopedagoog


Natalie richt zich in ’t Cauter op de begeleiding en ondersteuning van adolescenten en (jong)volwassenen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen (autisme, AD(H)D, licht verstandelijke beperking).

 

Zij biedt :

  • Opvoedingsadvies en -ondersteuning aan ouders
  • Psychosociale ondersteuning en begeleiding
  • Ontdekken van je sterke en minder sterke kanten
  • Versterken van je psychosociale vaardigheden
  • Vergroten van je kennis en inzicht in je moeilijkheden (psycho-educatie)
  • Ondersteuning bij belangrijke overgangsmomenten in het leven
  • Ondersteuning van jongeren en hun gezin in de opvolging van het zorgtraject en de afstemming van de zorg op verschillende levensdomeinen
  • Eerstelijns orthopedagogische zorg
  • Gespecialiseerde orthopedagogische zorg

 

Natalie werkt zowel vanuit de praktijk, online als outreachend bij cliënten thuis.