'T CAUTER   Een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een specifieke zorgvraag in medische diëtetiek, algemeen voedingsadvies, psychologische ondersteuning, ergotherapie en podologische hulpverlening.
Logopedie

Logopedie


Selin ZorluZowel kinderen, jongeren, volwassenen als senioren kunnen bij de logopedist terecht. Onze focus richt zich hoofdzakelijk op hulpverlening bij volgende problemen :

 

  • Neurologische aandoeningen

Door een hersenletsel (bv NAH, na een CVA, tumor, …) of een aandoening van het zenuwstelsel (bv de ziekte van Parkinson) kunnen problemen ontstaan met slikken (dysfagie), spreken (dysartrie) of taal (afasie).

 

  • Leerproblematiek (lezen, spelling en/of rekenen)

Niet alle kinderen verwerken de leerstof die ze aangeboden krijgen op school even snel of gemakkelijk. Sommige kinderen liepen een achterstand op of zijn niet zo goed mee in de klas. Deze groep kinderen zijn de kinderen met leerproblemen. Bij ernstige of hardnekkige problemen spreken we van leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie).

 

Eveneens geven we begeleiding voor het vak Frans aan de hand van een programma, speciaal ontwikkeld voor kinderen met leermoeilijkheden. We bieden een duidelijke structuur om tot een inzichtelijke verwerving te komen.

 

  • Spraakproblematiek

Een correcte articulatie is nodig om tot een goede verbale communicatie te komen. Spraakklanken kunnen al eens niet of verkeerd uitgesproken worden. De bekendste articulatiestoornissen zijn het lispelen en het niet kunnen uitspreken van de ‘r’.

 

  • Taalproblematiek en meertaligheid

Bij sommige kinderen duiken er problemen op tijdens de taalontwikkeling. Het kan gaan om een vertraagd verloop of een afwijkend verloop met een onderliggende taalstoornis. De hele taalontwikkeling (ook in de moedertaal) wordt in kaart gebracht. Wanneer hieruit blijkt dat er een vermoedelijk taalprobleem in beide talen is, zullen we de taalontwikkeling onderzoeken zover als dit mogelijk is.

 

  • Studiebegeleiding

Studeren van leerstof loopt niet altijd van een leien dakje. Op school verwacht men geleidelijk aan meer zelfstandigheid om de verschillende vakken te leren. Zowel in de lagere school als in het secundair onderwijs kunnen leerlingen/studenten vastlopen omdat ze voordien nog nooit hebben moeten studeren of omdat ze de juiste methode niet vinden. We werken op het hanteren van een efficiënte manier om de leerstof te verwerken en het plannen en organiseren van de studiemomenten. Naast het maken van de planning kan de kink in de kabel ook te vinden zijn in het volgen van de planning. De faalangst en de negatieve ervaringen wegen en kunnen zorgen voor demotivatie en een negatief zelfbeeld.

 

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedist geeft op de eerste plaats behandeling (therapie) na een grondig onderzoek. Zo’n behandeling heeft tot doel de problemen/stoornissen op het gebied van spraak, lezen, spelling, rekenen en/of taal te voorkomen, te beperken en/of te verhelpen.