Psychologie
Nancy Gerlo


 • Jongeren, volwassenen en senioren
 • Psychische kwetsbaarheden

Verslaving (alcohol, medicatie, drugs, …)

 • Relationele en seksuologische hulpverlening

Koppelgesprek, vragen en beleving rond seksualiteitgenderidentiteit, seksuele disfuncties, …

 • Narratieve zorg

Voor senioren met gevoelens van eenzaamheid, angsten en neerslachtigheid

   

Narratieve zorg (het overschouwen van belangrijke levenservaringen) is een krachtgerichte begeleidingsvorm voor senioren met gevoelens van neerslachtigheid, éénzaamheid en angsten. Tijdens de individuele gesprekken is er aandacht voor thema’s als kindertijd, moeilijke periodes, dierbare herinneringen, …. Door over deze thema’s te praten, ontwerpt de oudere een levensboek zodat hij/zij sterker in het hier en nu kunnen staan met een ruimere blik op diens identiteit.


Als zorgverlener probeer je je patiënten/cliënten steeds zo goed mogelijk te helpen. De afkomst van de zorgvrager, hun etniciteit, hun taal, hun cultuur, … doen daarbij niet ter zake. Iedereen heeft evenveel recht op kwaliteitsvolle zorg. Om de kloof tussen zorgverlener en patiënten/cliënten te helpen overbruggen, werd een kwarteeuw geleden de interculturele hulpverlening geïntroduceerd in onze gezondheidszorg. De interculturele bemiddelaar is een professional die artsen en patiënten/cliënten bijstaat om zowel woorden als culturele gevoeligheden en nuances te vertalen. In de 1e lijnszorg vindt dit principe langzaam maar zeker haar ingang.

Psychologie


Astrid Vermeiren


 • Kinderen, jongeren en volwassenen
 • Emotionele moeilijkheden

Stress, burn-out, (faal)angst, twijfels, onzekerheid, …

 • Stemmingsstoornissen

Depressie, neerslachtigheid, negativiteit, …

 • Eetstoornissen
 • Gedragsproblemen

ADHD, boosheid, opstandig, woede-aanvallen, …

 • Slaapproblemen

Piekeren, moeilijk in- en doorslapen, prikkelbaar, …

 • Verlies/rouw

Dood, scheiding, chronische ziekte, …

 • Levensvragen

Waarden, betekenis van je bestaan, …

 • Gezinstherapie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Creatieve therapie
 • ACT therapie


 


In tegenstelling tot meer traditionele therapieën, wordt het verwerkingsproces naast gesprekstherapie op gang gebracht door een ervaringsgerichte vorm van therapie, de creatieve therapie. Het creatief proces dat het kind of de jongere doormaakt staat hierbij centraal, hetgeen betekent dat de psychische problemen via beeldende interventies en methodes worden aangepakt. Via creatieve therapie kunnen kinderen en jongeren hun moeilijkheden, het onuitspreekbare, hun gevoelens via tekeningen, beelden, foto’s etc. uiten. In de sessies leren ze omgaan met emoties van verdriet, angst, boosheid en trachten we deze een plaats te geven.


ACT therapie (Acceptance and Commitment Therapy) bekijkt pijn, verdriet, boosheid, angst, … als normale onlosmakelijke ervaringen van het mens-zijn. Het wegduwen van deze ervaringen vergroot het psychisch/emotioneel lijden van de mens. Door acceptatie en mindfulness oefeningen worden emotionele en psychische zorgen draaglijker en spelen ze minder parten in ons dagelijks functioneren.


'T CAUTER


Een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een specifieke zorgvraag in medische diëtetiek, algemeen voedingsadvies, psychologische ondersteuning, ergotherapie en podologische hulpverlening.

CONTACTEER ONS

‘t Cauter

Therapiegerichte Multizorg

Hekkestraat 2

2890  Sint-Amands

 

Lisbeth Vierendeels

   lisbeth@tcauter.be

   Diëtiste/voedingsdeskundige

   0473 99 09 89

Astrid Vermeiren

   astrid@tcauter.be

   Psycholoog/psychotherapeut

   0479 61 50 69

Ellen Braem

   ellen@tcauter.be

   Podoloog

   0477 81 24 30

Sophie Van de Veken

   sophie@tcauter.be

   Diëtiste/diabeteseducator

   0497 84 50 56

Nancy Gerlo

   nancy@tcauter.be

   Psycholoog

   0474 46 09 06

Bjorn Le Roy

   bjorn@tcauter.be

   Ergotherapeut

   0477 21 54 86