'T CAUTER  Een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een specifieke zorgvraag in medische diëtetiek, algemeen voedingsadvies, psychologische ondersteuning, ergotherapie en podologische hulpverlening.
Psychologie

Psychologie


Lissa Verheyden


  • Kinderen en jongeren
  • Personen met een verstandelijke beperking
  • Emotionele- en stemmingsstoornissen

              zelfmoordgedachten, stress, verdriet,

              (faal)angst, twijfels, onzekerheid,

              neerslachtigheid, teruggetrokken gedrag, …

  • Leerproblemen

            doorzettingsvermogen,aandachtsproblemen,

            informatieverwerking, motivatie, …

  • Gedragsproblemen

            boosheid, opstandig gedrag, fysieke en verbale

            agressie, omgaan met regels, ADHD, …

  • Opvoedingsondersteuning

            Nieuw samengestelde gezinnen, co-ouderschap, …

    • Handelings- en oplossingsgerichte therapie


     

    Handelingsgericht werken is werken binnen een proces die een duidelijk doel vooropstelt. Men doorloopt verschillende fasen en gaat eerst voldoende informatie verzamelen vooraleer men kan spreken over diagnoses of behandelingen die hieraan gekoppeld zijn. Samenwerking met de cliënten is hierbij cruciaal. Waaruit bestaan je problemen en zorgen? Wat heb je reeds ondernomen? Wat werkte hierbij en wat werkte niet? Wat zou goed of slecht nieuws zijn voor jou? Wat hoop je te bereiken met de gesprekken met de psycholoog? Dit proces doorlopen we vanuit de behoeften van het kind, de jongere, de ouder of de persoon met een verstandelijke beperking. We doorlopen de fasen op een systematische en transparante manier. We besteden hierbij steeds aandacht aan positieve en beschermende factoren. We gaan in het hier en nu oplossingsgericht aan de slag door bijvoorbeeld stil te staan op wanneer problemen zich niet voordoen. We bekijken samen de kansen, krachten, talenten, interesses, steunbronnen en succesvolle aanpakken. Daar zit namelijk heel wat informatie over mogelijke oplossingen die samen zullen verkend worden.

     







    Steffi Van Aken


    • Jongeren, volwassenen en senioren
    • Emotionele-, stemmings- en gedragsproblemen

                            Depressie, angsten, verdriet, onzekerheid, gevoelens

                            van neerslachtigheid, sociaal isolement, boosheid,

                            op zoek naar (h)erkenning, na verlies en/of rouw,

                            levensvragen, verbale en/of fysieke agressie,

                            opstandigheid,…

     • Stress gerelateerde klachten en burn-out

                           Fysieke en emotionele uitputting, gevoel van leegte,

                           prikkelbaarheid, slaapproblemen, piekeren,

                           vergeetachtigheid, controleverlies, perfectionisme,

                           beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal

                           functioneren, moeheid, zich opgejaagd voelen,

                           (faal)angst,..

     • Sportpsychologische ondersteuning

                          Mentale training, coaching (top)sporters, zelfvertrouwen,

                          motivatie, omgaan met tegenslagen, …

     • Narratieve zorg bij senioren

                           Gevoelens van neerslachtigheid, angsten,

                           vereenzaming, sociaal isolement, …

     • Middelenmisbruik

                           Ondersteuning na opname (nazorg), 

                           verslavingsproblematiek (alcohol, drugs, medicatie,…)

     •  Eetstoornissen

                           Ondersteuning na opname (nazorg), emo-eten, anorexia

                           nervosa, boulimia nervosa, orthorexia nervosa,

                           binge eating disorder, …

     

    Narratieve zorg (het overschouwen van belangrijke levenservaringen) is een klantgerichte begeleidingsvorm voor senioren met gevoelens van neerslachtigheid, vereenzaming en angsten. Tijdens de individuele gesprekken is er aandacht voor thema’s als de kindertijd, moeilijke periodes, dierbare herinneringen, … . Door over deze thema’s te praten, ontwerpt de oudere een levensboek zodat hij/zij sterker in het hier en nu kunnen staan met een ruimere blik op diens identiteit.