'T CAUTER  Een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een specifieke zorgvraag in medische diëtetiek, algemeen voedingsadvies, psychologische ondersteuning, ergotherapie en podologische hulpverlening.
Psychologie

PsychologieSteffi Van Aken


 • Jongeren, volwassenen en senioren
 • Emotionele-, stemmings- en gedragsproblemen

                        Depressie, angsten, verdriet, onzekerheid, gevoelens

                        van neerslachtigheid, sociaal isolement, boosheid,

                        op zoek naar (h)erkenning, na verlies en/of rouw,

                        levensvragen, verbale en/of fysieke agressie,

                        opstandigheid,…

  • Stress gerelateerde klachten en burn-out

                       Fysieke en emotionele uitputting, gevoel van leegte,

                       prikkelbaarheid, slaapproblemen, piekeren,

                       vergeetachtigheid, controleverlies, perfectionisme,

                       beperkingen in het beroepsmatig en/of sociaal

                       functioneren, moeheid, zich opgejaagd voelen,

                       (faal)angst,..

  • Sportpsychologische ondersteuning

                      Mentale training, coaching (top)sporters, zelfvertrouwen,

                      motivatie, omgaan met tegenslagen, …

  • Narratieve zorg bij senioren

                       Gevoelens van neerslachtigheid, angsten,

                       vereenzaming, sociaal isolement, …

  • Middelenmisbruik

                       Ondersteuning na opname (nazorg), 

                       verslavingsproblematiek (alcohol, drugs, medicatie,…)

  •  Eetstoornissen

                       Ondersteuning na opname (nazorg), emo-eten, anorexia

                       nervosa, boulimia nervosa, orthorexia nervosa,

                       binge eating disorder, …

 

Narratieve zorg (het overschouwen van belangrijke levenservaringen) is een klantgerichte begeleidingsvorm voor senioren met gevoelens van neerslachtigheid, vereenzaming en angsten. Tijdens de individuele gesprekken is er aandacht voor thema’s als de kindertijd, moeilijke periodes, dierbare herinneringen, … . Door over deze thema’s te praten, ontwerpt de oudere een levensboek zodat hij/zij sterker in het hier en nu kunnen staan met een ruimere blik op diens identiteit.