Ergotherapie

Ergotherapie


Bjorn Le Roy


 • Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren

 • Valpreventie

 • Zelfredzaamheid
  Wassen, aankleden, zelfstandig eten, …

 • Werkattitudes
  Kijk- en luisterhouding, planmatig werken, probleemoplossend denken,..

 • Aangepaste huishoudelijke, beroeps- en vrijetijdsactiviteiten
  Afwassen, in de tuin werken, sporten, …

 • Advies over hulpmiddelen en woningaanpassing
  Aangepast bestek, bad, douche, …

 • Visuele waarneming in ruimte en tijd
  Ruimtelijke oriëntatie, dag verloop, …

 • Oefenen in fijne motoriek
  Schrijftechniek, typen, blokken stapelen, prenten inkleuren, …

 • Lateralisatie
  Ontwikkeling van de handvoorkeur, …

 • Begeleiding en ondersteuning naar langer zelfstandig thuis wonen
  Personen met dementie, Alzheimer, Parkinson, … en hun mantelzorgersErgotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van het dagelijks functioneren voor kinderen, jongeren, volwassenen of senioren met een geestelijke en/of een fysieke beperking na een ongeval, door een ziekte of een handicap.
Kenmerkend is dat ergotherapie zich zowel tot de persoon als zijn omgeving en de activiteit richt. Het is dus een veelomvattende discipline die zich kan toespitsen op o.a. aanvullende fysieke revalidatie, ontwikkelingsstoornissen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.
De nood aan dergelijke ondersteuning/begeleiding is groot omdat steeds meer patiënten/cliënten streven naar levenskwaliteit door een actieve levensstijl en omdat de bevolking veroudert en de aandacht voor gezondheids- en welzijnsbevordering groeit.
Een huisbezoek kan noodzakelijk zijn om meer inzicht te krijgen hoe de therapie/ondersteuning op maat kan afgestemd worden.

.

'T CAUTER


Een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een specifieke zorgvraag in medische diëtetiek, algemeen voedingsadvies, psychologische ondersteuning, ergotherapie en podologische hulpverlening.

CONTACTEER ONS

‘t Cauter

Therapiegerichte Multizorg

Hekkestraat 2

2890  Sint-Amands

 

Lisbeth Vierendeels

   lisbeth@tcauter.be

   Diëtiste/voedingsdeskundige

   0473 99 09 89


Astrid Vermeiren

   astrid@tcauter.be

   Psycholoog/psychotherapeut

   0479 61 50 69


Ellen Braem

   ellen@tcauter.be

   Podoloog

   0477 81 24 30


Sophie Van de Veken

   sophie@tcauter.be

   Diëtiste/diabeteseducator

   0497 84 50 56


Bjorn Le Roy

   bjorn@tcauter.be

   Ergotherapeut

   0477 21 54 86